080 286 2000 info@53ac.com

ความเชี่ยวชาญ ความรู้เฉพาะ

ความเชี่ยวชาญ ความรู้เฉพาะ ที่เกิดจากการคิดค้นหรือประสบการณ์ซึ่งในทางการค้าแล้ว จะมีประโยชน์และมีมูลค่าเช่น ในธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมก็เพื่อแลกกับความรู้ความชำนาญ  และความลับบางอย่างที่เกิดจากการคิดค้นหรือประสบการณ์ของผู้ขายแฟรนไชส์

 72 total views,  2 views today