080 175 2000 info@53ac.com

กระบวนการดำเนินการบริหารจัดการสินค้า

กระบวนการดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าการขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือ การกระจายสินค้าหรือบริการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริการขนส่งผู้โดยสาร

 603 total views,  1 views today