080 286 2000 info@53ac.com

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน ซึ่งต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

 217 total views,  1 views today