080 175 2000 info@53ac.com

รูปแบบการให้สิทธิ์แฟรนไชส์เฉพาะตัวได้หลายแห่ง

ลักษณะย่อยของรูปแบบการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ Individual Franchise / Sub-Franchise โดย Multi Unit Franchise เป็นสิทธิ์ในการดำเนินกิจการ เฉพาะตัวได้หลายแห่งภายในพื้นที่กำหนด

 758 total views,  1 views today