080 175 2000 info@53ac.com

รวิเคระห์พฤตกรรมของผู้บริโภครูปแบบใหม่

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภครูปแบบใหม่ ซึ่งนำมากำหนดกลยุทธ์ ของการตลาด ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network หรือ Social Media มีลักษณะ เช่น การบอกต่อ การแชร์กัน การเล่าเรื่อง และการเปิด ประเด็น โดย SoLoMoเป็นคำย่อจากคำศัพท์ 3 คำคือ

1) So ย่อมาจาก Social คือ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter ซึ่งมีคนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

2) Lo ย่อมาจาก Location คือ สถานที่ในโลกสังคมออนไลน์ คือ Google Map ตอนนี้หลายเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ บริษัท หรือแม้แต่เว็บไซต์ส่วนตัวได้มีการใช้ Application ที่ชื่อว่า Google Map เข้ามามีบทบาท ในการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าหรือทัวร์ต่างๆ เช่น การปักหมุดร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวของเจ้าของ เว็บไซต์หรือทัวร์ต่างๆ

3) Mo ย่อมาจาก Mobile ซึ่งไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือธรรมดาทั่วไป แต่เป็น SmartPhone, iPhone, Tablet ต่างๆ ที่ถูกพัฒนา Application บนมือถือเพื่อรองรับการเติบโต ของตลาดออนไลน์ในอนาคต

 1,409 total views,  1 views today