080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด ได้จัดให้มีการท่องเที่ยว สำหรับพนักงาน ทุกปี โดย ปี 2559 ได้ท่องเที่ยวที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรอื่นๆ ในการจัดการท่องเที่ยวประจำปี เราหวังว่าข้อมูลด้านล่างนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรเล็กๆ ที่มีค่าใช้จ่ายจำกัด

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวประจำปี

 1. เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน โดยการท่องเที่ยว
 2. เป็นสวัสดิการ ที่พนักงานซึ่งทำงานหนักมาทั้งปี สมควรได้รับ
 3. เพื่อให้พนักงาน แต่ละแผนกได้มีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น

รายละเอียดการท่องเที่ยว ระหว่าง 25 – 27 กันยายน 2559

เวลา

สถานที่

วันอาทิตย์ 25/09/2559

ช่วงเช้า 9.00 -12.00 ไหว้สักการะศาลหลักเมืองนครศรีฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
แวะรับประทานขนมจีนเส้นสด ที่ร้านขนมจีนชื่อดังในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ช่วงบ่าย 13.00 – 22.00

 

ไหว้พระและกราบสักการะพระบรมเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า (วัดพระธาตุ) โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช
เยี่ยมชมพระตำหนักปากพนัง พระตำหนักที่ประทับที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นพระตำหนักทรงงานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ล่องเรือท่องเที่ยวตามแม่น้ำปากพนัง เพื่อชมสภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตริม 2 ฝั่งแม่น้ำ ชมบ้านรังนก และปากอ่าว
Check in ณ โรงแรมที่พัก  ปากพนังโฮเต็ล
เที่ยวตลาดน้ำปากพนัง + กินน้ำชาหน้าตลาดน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
กลับที่พัก

วันจันทร์ 26/09/2559

ช่วงเช้า 9.00 -12.00

 

เดินเที่ยวชมตลาดเช้าปากพนัง ทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
Check out จาก โรงแรม
แวะชมแหลมตะลุมพุก สถานที่ประวัติศาสตร์ที่เกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงของประเทศไทย
Check in ณ โรงแรมที่พัก  ลอยชาเลย์ รีสอร์ท พักรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย 13.00 – 22.00

 

เดินทางไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติที่งดงาม ณ หมู่บ้านคีรีวง สถานที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย
เที่ยวชมงานและรับประทานอาหารเย็นที่งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (ทุ่งท่าลาด) งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติสืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปี ของชาว จ.นครศรีธรรมราช
กลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อน

วันอังคาร 27/09/2559

ช่วงเช้า 11.00 -12.00

 

Check out จากโรงแรมที่พัก
เยี่ยมชมวัด กราบสักการะวัดเขาปูน
พักรับประทานอาหารเที่ยง
ช่วงบ่าย 13.00 – 18.00

 

เที่ยวชมธรรมชาติและพักผ่อน ณ วังปลาแงะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม
ท่องเที่ยว เล่นน้ำ ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  น้ำตกที่มีความสวยงามและอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น
เดินทางจากสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

 1. ไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนในจังหวัด ให้ความเคารพนับถือ
 2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดพระธาตุ) เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารมีเจดีย์ใหญ่และเจดีย์เล็กรายรอบ (มีเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงซ่อมบำรุง) มีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยจะมีชาวบ้านถือผ้ายาวแห่กันเข้าไปในวัด ซึ่งประเพณีนี้ตรงกับวันที่เดินทางไปชมพอดี
 3. ไปเที่ยวชมประตูระบายน้ำ “อุทกวิภาชประสิทธิ”ซึ่งเป็นนามพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประตูระบายน้ำที่ใช้แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพสำหรับชาวอำเภอ ปากพนัง
 4. นั่งเรือชมแม่น้ำปากพนัง ชมบรรยากาศรอบแม่น้ำปากพนัง ดูวิถีชีวิต บ้านพักอาศัยของชุมชนเมือง แล่นผ่านบ้านรังนก นั่งเรือจนสุดปากอ่าวช่วงพระอาทิตย์ตก จากนั้นวนกลับขึ้นฝั่งเดินตลาดซื้อของกินของฝาก
 5. เยี่ยมชมและรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดเช้าในตัว อ.ปากพนัง ได้เดินชมตลาดตอนเช้า ได้เห็นผู้คนและวิถีชีวิตของชาวอำเภอปากพนังในช่วงเช้า และได้เดินหาอาหารเช้ารับประทานตามอัธยาศัย
 6. ไปชมแหลมตะลุมพุก ลักษณะเป็นหาดทรายขาวแต่ไม่มีผู้คนเล่นน้ำทะเล เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงและลักษณะหาดทรายเป็นแอ่งน้ำลึก ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ แต่เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2505
 7. ไปเที่ยวชมหมู่บ้านคีรีวง เป็นหมู่บ้านที่มีความร่มรื่น สถานที่ตั้งถูกล้อมรอบด้วยหุบเขาและขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีภูเขาอยู่ล้อมรอบและมีลำน้ำไหลผ่าน มีกิจกรรมที่เป็นที่นิยม คือ การปั่นจักรยานและเล่นน้ำในลำธาร แต่เนื่องจากวันที่ทริปของเราเดินทางไปมีฝนตก ส่วนใหญ่จึงได้แต่นั่งชมธรรมชาติและเล่นน้ำบ้างเล็กน้อย
 8. ไปเที่ยวงานประเพณีบุญเดือน 10 ที่ทุ่งท่าลาด เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย จากการบอกเล่าทำให้ทราบว่ามีการสืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปี ภายในงานจะเป็นลักษณะคล้ายๆงานวัดหรืองานกาชาด คือ มีผู้คนมาเดินเที่ยว มีร้านค้ามาจำหน่ายทั้งอาหารและสิ่งของอื่นๆมากมาย มีการแสดงและการละเล่นต่างๆ เช่น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ วงดนตรี ฯลฯ ซึ่งกลุ่มของพันวาได้มีการลองเล่นกิจกรรมบางอย่างภายในงาน เช่น เกมส์บิงโก ปาลูกบอล
 9. วัดเขาปูน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอ พรหมคิรี จ. นครศรีธรรมราช จุดเด่น คือ เป็นวัดที่เงียบสงบและมีโบส์ถที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งจะต้องเดินขึ้นบันไดไปค่อนข้างสูงมาก แต่วิวทิวทัศน์ที่สามารถมองได้จากข้างบนจะสวยงามมาก
 10. วังปลาแงะ ลักษณะเป็นลำธารน้ำตื้นที่มีน้ำใสและไม่ไหลแรงมาก แต่มีจุดเด่นคือจะมีปลาซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ปลาแงะ (ลักษณะตัวสีดำ) ว่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถเดินลงไปในน้ำพร้อมกับให้อาหารปลาได้ เป็นสถานที่ที่น่านั่งพักผ่อนและเดินเล่นน้ำ เนื่องจากเป็นน้ำตื้นๆ
 11. น้ำตกพรหมโลก เป็นน้ำตกสูง มีจุดให้เล่นน้ำ 3-4 จุด และเดินทางจากตีนเขาไม่ไกล ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องจุดอันตรายมีโพรงน้ำซึ่งห้ามคนเข้าไปเล่น เป็นน้ำตกที่บรรยากาศร่มรื่น น้ำใสเย็นและไหลแรงมาก เหมาะสำหรับการไปนั่งพักผ่อนและเล่นน้ำเป็นอย่างมาก

ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 1. เดินทางด้วยสายการบิน Lion Air และ Nok Air
 2. ที่พักโรงแรมปากพนังโฮเต็ล ในตัวเมือง อ.ปากพนัง
 3. ที่พักโรงแรมลอยชาเลท์ รีสอร์ท อ.ลานสกา ใกล้หมู่บ้านคีรีวง
 4. ล่องเรือของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชไปชมบริเวณปากอ่าว
 5. เช่ารถตู้กับบุคคล โดยเป็นบริการรถตู้ที่เชื่อมโยงมาจากสายการบิน

 

 3,644 total views,  1 views today