080 175 2000 info@53ac.com

ที่่เก็บเว็บเพจ

โครงสร้างแหล่งรวมของหน้าเว็บเพจ ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยถูกจัดเก็บไว้ใน www (World Wide Web) โดยทั่วไป จะให้บริการฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก และเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการ  การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร

 532 total views,  1 views today