080 286 2000 info@53ac.com

สินค้าคงเหลือ (Inventories)

หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ

 90 total views,  1 views today