080 175 2000 info@53ac.com
ในประเทศไทย บุคคลและบริษัทจำเป็นต้องได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ก่อนจึงจะสามารถจดทะเบียนภาษีบางประเภทได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นตัวระบุเฉพาะที่กรมสรรพากรกำหนดให้กับผู้เสียภาษีแต่ละราย และใช้เพื่อติดตามและจัดการภาระภาษีและการชำระเงิน

ในการรับ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในประเทศไทย

ก. คนไทยจะใช้เลขประจำตัวประชาชน และบริษัทไทยจะใช้เลขทะเบียนเป็น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข. บุคคลต่างด้าวและนิติบุคคลประเภทธุรกิจอื่น ๆ จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งไปยังกรมสรรพากรของไทยพร้อมกับเอกสารประกอบที่จำเป็น ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการได้รับ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เสียภาษีและลักษณะของภาระภาษี

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและบริษัทที่จะได้รับ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในประเทศไทยก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษและผลทางกฎหมายอื่นๆ ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอคำแนะนำอย่างมืออาชีพจากที่ปรึกษาภาษีหรือทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทย

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 67 total views,  1 views today